3Ra
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 grafika-2/2 AM 13 wf-j1 KB SG 1 w3 r_geografia JR 31 j.polski AK 33
2 8:20- 9:05 fotografia-1/2 WR 30
grafika-2/2 AM 13
wf-j1 KB SG 1 j.polski AK 33 r_geografia JR 31 j.polski AK 33
3 9:15-10:00 grafika-1/2 IG 29
grafika-2/2 AM 13
u_hist.i sp. DA 32 org.reklamy GA 16 pracownia re-1/2 AM 13
j.niemiecki-2/2 Ka 22
matematyka DR 10
4 10:05-10:50 grafika-1/2 IG 29
grafika-2/2 AM 13
u_hist.i sp. DA 32 godz.wych AK 33 poligrafia IG 29 grafika-1/2 IG 29
pracownia re-2/2 AM 13
5 11:00-11:45 matematyka DR 10 pracownia re-1/2 AM 13
j.angielski-2/2 KN 15
r_angielski-1/2 MW 32
r_angielski-2/2 KN 15
poligrafia IG 29 grafika-1/2 IG 29
pracownia re-2/2 AM 13
6 12:00-12:45 religia SL 5 pracownia re-1/2 AM 13
rysunek-2/2 IG 29
j.angielski-1/2 MW 32
fotografia-2/2 WR 30
j.angielski-1/2 MW 10
j.angielski-2/2 KN 15
org.reklamy GA 16
7 12:50-13:35 religia SL 5 j.niemiecki-1/2 Ka 14
pracownia re-2/2 AM 13
wf-j1 KB SG 1 org.reklamy GA 16 org.reklamy GA 16
8 13:45-14:30 wf-j2 #w3 SG 2 org.reklamy GA 16   org.reklamy GA 16 rysunek-1/2 IG 29
9 14:35-15:20 wf-j2 #w3 SG 2        
Obowiązuje od: 14maja
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-14
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum