3Ra
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     wf-1/2 KB SG 1
wf-2/2 #w3 SG 2
r_geografia JR 31 fotografia-1/2 WR 22
pracownia re-2/2 AM 13
2 8:20- 9:05 matematyka DR 10 org.reklamy GA 23 godz.wych AK 33 r_geografia JR 31 org.reklamy GA 16
3 9:15-10:00 grafika-1/2 IG 29
grafika-2/2 ZT 30
u_hist.i sp. DA 32 org.reklamy GA 16 pracownia re-1/2 AM 13
j.niemiecki-2/2 Ka 29
org.reklamy GA 16
4 10:05-10:50 grafika-1/2 IG 29
grafika-2/2 ZT 30
u_hist.i sp. DA 32 j.polski AK 24 org.reklamy GA 16 j.angielski-1/2 MW 33
pracownia re-2/2 AM 13
5 11:00-11:45 org.reklamy GA 16 pracownia re-1/2 AM 13
j.angielski-2/2 KN 15
r_angielski-1/2 MW 13
r_angielski-2/2 KN 15
poligrafia ZT 24 j.niemiecki-1/2 Ka 25
pracownia re-2/2 AM 13
6 12:00-12:45 poligrafia ZT 10 pracownia re-1/2 AM 13
rysunek-2/2 IG 29
j.angielski-1/2 MW 16
fotografia-2/2 WR 9
j.angielski-2/2 KN 15 matematyka DR 10
7 12:50-13:35 religia SL 9 wf-1/2 KB SG 1 religia SL 21 grafika-2/2 ZT 30 j.polski AK 33
8 13:45-14:30 wf-2/2 #w3 SG 2 wf-1/2 KB SG 1 grafika-1/2 IG 29 grafika-2/2 ZT 30 j.polski AK 33
9 14:35-15:20 wf-2/2 #w3 SG 2 rysunek-1/2 IG 29 grafika-1/2 IG 29    
Obowiązuje od: 25.09.2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum