1Ra
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 wf-2/2 #w1 SG 2 j.polski BZ 24   pr.sprzedaży-2/2 AC 25 pr.sprzedaży-1/2 AC 25
j.niemiecki-2/2 Ka 22
2 8:20- 9:05 pr.sprzedaży-1/2 AC 25
wf-2/2 #w1 SG 2
biologia WE 16 wf-1/2 Do SG 2 j.angielski-1/2 MW 32
pr.sprzedaży-2/2 AC 25
matematyka GJ 20
3 9:15-10:00 j.niemiecki-1/2 Ka 9
pr.sprzedaży-2/2 AC 25
chemia MF 21 matematyka GJ 21 religia AB 23 historia DA 32
4 10:05-10:50 dział. gosp. MZ 22 wos AW 31 j.niemiecki-1/2 Ka 14
j.angielski-2/2 MW 20
j.angielski-1/2 MW 32
informatyka-2/2 WW 29
fizyka DR 10
5 11:00-11:45 informatyka-1/2 WW 13
j.angielski-2/2 MW 10
pr.sprzedaży-1/2 AC 25
j.niemiecki-2/2 Ka 20
e_dla_bezp WR 10 matematyka GJ 20 marketing GA 16
6 12:00-12:45 geografia LR 31 wdż j.polski BZ 24 marketing GA 16 sprzedaż w r GA 16
7 12:50-13:35 j.polski BZ 24 sprzedaż w r GA 22 godz.wych MW 9 historia DA 32  
8 13:45-14:30 j.polski BZ 24 wf-1/2 Do SG 2 sprzedaż w r GA 16 wf-2/2 #w1 SG 2  
9 14:35-15:20   wf-1/2 Do SG 2 religia AB 9    
Obowiązuje od: 18
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum