4Ha
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 ekon.handlu MZ 16 p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
r_angielski-1/2 JZ 31
r_angielski-2/2 #JA3 22
  j. pol M.G.
2 8:20- 9:05 dział. gosp. MZ 16 p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
j.angielski-1/2 JZ 31
j.angielski-2/2 #JA1 22
j.polski GM 33 j.angielski-1/2 JZ 9
j.angielski-2/2 #JA1 5
3 9:15-10:00 wf Do SG 2 r_matematyka AG 20 j.niemiecki-1/2 Gi 15
j.niemiecki-2/2 #JN1 24
j.polski GM 33 j.angielski-1/2 JZ 9
j.angielski-2/2 #JA1 31
4 10:05-10:50 wf Do SG 2 kultura GM 33 marketing MD 9 p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
5 11:00-11:45 godz.wych GM 32 rach.hand ZT 30 marketing MD 9 p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
6 12:00-12:45 dział. gosp. MZ 16 matematyka AG 20 p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
7 12:50-13:35 rach.hand ZT 30 marketing MD 9 p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
r_matematyka AG 20 p.rachunkow-1/2 AB 30
p.ekonomiki-2/2 DK 12
8 13:45-14:30   u_hist.i sp. DA 32 p.ekonomiki-1/2 DK 12
p.rachunkow-2/2 ZT 30
matematyka AG 20 religia #r4 21
9 14:35-15:20   ekon.handlu MZ 16   marketing MD 9  
Obowiązuje od: 25.09.2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-22
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum