Dokumenty szkolne dla technikum

Administrator
Drukuj

 

 1. Statut_nowelizacja
 2. Szkolne Ocenianie
 3. Regulamin wycieczki
 4. Regulamin Rady Pedagogicznej
 5. Strategiczny Plan Rozwoju Szkoły 2013-2020
 6. Procedury
  1. Procedury w sytuacjach trudnych
  2. Procedury bezpieczeństwa
   1. Ewakuacja ZSH_2017
  3. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - NOWE
 7. Organizowanie wycieczek szkolnych
  1. Organizowanie wycieczek
  2. Regulamin
  3. Instrukcja UONET
 8. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny Zespołu Szkół Handlowych 2018_2019
  Regulamin wyglądu ucznia
 9. Sprawozdanie z zebrania Zespołu Klasowego
 10. Wymagania edukacyjne

  Wszystkie wymagania na poszczególne oceny są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły.