Dokumenty szkolne

Administrator
Drukuj

 

 1. Statut_nowelizacja
 2. Szkolne Ocenianie
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej
 4. Strategiczny Plan Rozwoju Szkoły 2013-2020
 5. Procedury
  1. Procedury w sytuacjach trudnych
  2. Procedury bezpieczeństwa
   1. Ewakuacja ZSH_2017
  3. Procedury organizowania wycieczek
  4. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - NOWE
 6. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny Zespołu Szkół Handlowych 2017_2018
  Regulamin wyglądu ucznia
 7. Wymagania edukacyjne
  Wszystkie wymagania na poszczególne oceny są dostępne w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły.

  1. wiedza o kulturze
  2. j. polski
  3. geografia _zakres podstawowy
  4. geografia 1 _zakres rozszerzony
  5. geografia 2 _zakres rozszerzony
  6. geografia 3 _zakres rozszerzony
  7. pracownia technik reklamy - klasa 3 i 4
  8. grafika_klasa 3
  9. matematyka poziom podstawowy i rozszerzony
  10. matematyka poziom podstawowy
  11. fizyka