Nabór 2017/2018

Anna Mirowska
Drukuj

ZAPRASZAMY DO ZSH

KSZTAŁCIMY W KIERUNKACH POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY

PO NASZEJ SZKOLE NIE BĘDZIESZ BEZROBOTNY

 

Technikum 4 LETNIE

  1. Technik Handlowiec
  2. Technik Organizacji Reklamy - NIE SĄ WYMAGANE BADANIA LEKARSKIE W MEDYCYNIE PRACY!!!!!
    1. OD TEGO ROKU DODATKOWA KLASA TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY O PROFILU SPORTOWYM Z PIŁKĄ RĘCZNĄ DZIEWCZĄT

  3. Technik Eksploatacji Portów i Terminali z językiem hiszpańskim
  4. Technik Przemysłu Mody

 

3 letnia Szkoła Branżowa I stopnia nr 9

  1. Sprzedawca z możliwością uzupełnienia wykształcenia do technika handlowca na kursach kwalifikacyjnych w naszej szkole
  2. Krawiec

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  1. A.22 - Prowadzenie działalności handlowej

DODATKOWO NA DRZWIACH OTWARTYCH

INFORMACJE O NOWYCH KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE:

TECHNIK KSIĘGARSTWA

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ I NAGŁOŚNIEŃ