Administrator
DrukujTechnik eksploatacji

portów i terminali

- EUROZAWÓD -

  1. nauka w szkole trwa 4 lata
  2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
  3. egzaminy zawodowe zdajesz w trakcie nauki

 

 

 

 

 

Ucząc się zawodu technik eksploatacji portów i terminali zdobywasz dwie kwalifikacje:

  1. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  2. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Nasz absolwent – dzięki wysokiej jakości kształcenia w szkole  – wykazuje się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu bardzo dobrym, obsługą komputera i mają szansę na wysokie wynagrodzenie oraz ma pewność, że dla niego pracy na rynku nie zabraknie.

Do głównych zagadnień na przedmiotach zawodowych nauczanych w szkole należą:


Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w:

Możesz również studiować na kierunkach:


Ten kierunek to gwarancja ciekawej pracy!!!