Zadania pedagoga

Administrator
Drukuj

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

W zakresie profilaktyki wychowawczej

W zakresie zadań ogólno wychowawczych

W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznejp

W zakresie pomocy materialnej