Drukuj

Rada Uczniowska jest organem kierującym bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego, czyli ogółu uczniów Naszej Szkoły.

Opiekunem samorządu jest: pani Justyna Musall

  1. Plan pracy samorządu

 

PRZEWODNICZĄCY- MACIEJ FUTYMA
Z-CA -  PAULA MARGAŃSKA
RZECZNIK PRAW UCZNIA- ALEKSANDRA SWINIARSKA
SKARBNIK- MARIANNA KASPRZAK