Administrator
Drukuj

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Z Innowacją pedagogiczną "PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO"

  1. nauka w szkole trwa 4 lata
  2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
  3. w trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe


 

 

 

Ucząc się zawodu technik handlowiec zdobywasz dwa zawody:

  1. Sprzedawcy (po 2 pierwszych latach nauki)
  2. Technika handlowca (po 2 kolejnych latach)


Handlowiec to menadżer, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego.


Absolwent Technikum Handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.


Technik Handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami.


Absolwenci kierunku technik handlowiec mają zapewnioną bogatą ofertę pracy.


Mogą znaleźć zatrudnienie w

Bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zaś zdecydują się na kierunki związane z profilem czyli Handel, Marketing, Ekonomia - to będą mieli przewagę nad absolwentami ogólniaków - ponieważ przedmioty zawodowe będą im już znane z technikum.


WYBIERZ ZATEM KIERUNEK TECHNIK HANDLOWIEC


BO NAPRAWDĘ WARTO


TEN KIERUNEK TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA !!