Anna Mirowska
Drukuj

Znalezione obrazy dla zapytania samolot

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH


  1. nauka w szkole trwa 4 lata
  2. w czasie nauki zdajesz egzaminy zawodowe
  3. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury

Kwalifikacje:

  1. Obsługa operacyjna portu lotniczego
  2. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

 

 

4 lata nauki będą okazją do przeżycia fantastycznej przygody z lotnictwem dzięki nauczycielom-praktykom z wieloletnim doświadczeniem.

Perspektywy zatrudnienia

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze (np. na stanowiskach kontroli bezpieczeństwa, oprawy biletowo-bagażowej, działu służby dyżurnej). Absolwenci szkoły mogą także podejmować pracę w liniach lotniczych, ośrodkach szkolenia lotniczego, organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów, u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych, w lotniczych ośrodkach naukowo-badawczych czy państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Czego będziemy się uczyć?


Certyfikaty zawodowe honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.