Anna Mirowska
Drukuj

 

TECHNIK KSIĘGARSTWA

 

 1. Nauka w szkole trwa 4 lata
 2. W trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe
 3. Po ukończeniu nauki przystępujesz do Matury

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa w trakcie czteroletniej nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaż;
 2. opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
 3. prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
 4. promowania asortymentu księgarskiego;
 5. prowadzenia księgarni internetowej;
 6. zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.

 

Ucząc się w zawodzie Technik Księgarstwa zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. prowadzenie sprzedaży
 2. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Po uzyskaniu  kwalifikacji uczniowie otrzymują dyplom zawodowy technik księgarstwa. Ponadto absolwent po rocznym kursie kwalifikacyjnym: Prowadzenie działalności handlowej może zdobyć drugi tytuł: technik handlowiec.

 

Niektóre możliwości zatrudnienia:


Po ukończeniu technikum absolwent może doskonalić zdobyte kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie nauki na studiach wyższych (filologia polska, bibliotekoznawstwo, archiwistyka i pokrewnych).