Przeliczanie punktów

Anna Mirowska
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego_zobacz