Zespół Szkół Handlowych

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 1. nauka w szkole trwa 4 lata
 2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury i
 3. w trakcie nauki przystępujesz do egzaminów zawodowych


Ucząc się w zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

 

 

 

 

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Uczeń w trakcie nauki pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów firmy Corel, Adobe itp.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY potrafi:

 1. projektować materiały reklamowe w programie graficznym CorelDraw, Adobe Photoshop
 2. planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
 3. określać cele reklamowej działalności przedsiębiorstwa,
 4. sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych,
 5. stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych,
 6. planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,
 7. nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców,
 8. stosować metody badań rynku reklamy,
 9. testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją,
 10. oceniać wartość przygotowanych reklam,
 11. oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 12. wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej,
 13. opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych i promocyjnych,
 14. prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami,
 15. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.


Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy:

 1. grafik komputerowy,
 2. specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży),
 3. specjalista do spraw public relations,
 4. specjalista do spraw reklamy,
 5. administrator produkcji filmowej,
 6. handlowiec,
 7. organizator usług sprzedaży internetowej,
 8. przedstawiciel handlowy,
 9. telemarketer,
 10. sprzedawca na telefon.

 

SPInKA

Wyróżnienie

Reklama
Z wielką radością i dumą informujemy całą społeczność szkolną o zdobyciu TYTUŁU "SREBRNEJ SZKOŁY 2019" Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Linki

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama