Zespół Szkół Handlowych

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

 1. nauka w szkole trwa 4 lata
 2. po ukończeniu nauki przystępujesz do matury
 3. w trakcie nauki zdajesz egzaminy zawodowe


Ucząc się zawodu technik handlowiec zdobywasz dwa zawody:

 1. Sprzedawcy (po 2 pierwszych latach nauki)
 2. Technika handlowca (po 2 kolejnych latach)Handlowiec to menadżer, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego.


Absolwent Technikum Handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.


Technik Handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami.


Absolwenci kierunku technik handlowiec mają zapewnioną bogatą ofertę pracy.


Mogą znaleźć zatrudnienie w

 • przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści do spraw marketingu,
 • w działach handlowych, reklamy czy księgowości.

  Szkoła wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia własnej firmy handlowej.

Bez problemu mogą podjąć studia na dowolnych kierunkach. Jeśli zaś zdecydują się na kierunki związane z profilem czyli Handel, Marketing, Ekonomia - to będą mieli przewagę nad absolwentami ogólniaków - ponieważ przedmioty zawodowe będą im już znane z technikum.


WYBIERZ ZATEM KIERUNEK TECHNIK HANDLOWIEC


BO NAPRAWDĘ WARTO


TEN KIERUNEK TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA !!